Angående behandlingsförsäkring

Intervju med trygghansa.

Undertecknad har den 27 januari varit i kontakt med Trygghansa för att fråga dem huruvida de

erbjuder en behandlingsförsäkring till företag som arbetar inom skönhetsbranschen.

Trygghansas medarbetare Edwin informerade undertecknad att de inte erbjuder någon behandlings-

försäkring, de har däremot en ansvarsförsäkring som de erbjuder sina kunder. I ansvarsförsäkringen

ingår bl.a. person- och sakskada. Personskada avser dock inte en skada som uppstår under en behandling

utan en skada som en kund ådragit sig i företagets lokaler, exempel på detta är om personen/kunden

ramlar och slår sig och genom detta ådrar sig någon skada

Author Info

Drazen Grepo

No Comments

Post a Comment