Information till kunder

Kosmetisk Pigmentering av Victoria Grepo Akademin

KUNDINFORMATION

Skall finnas tydligt anslagen i samtliga medlemmars arbetsmiljö.

För att hygienen ska kunna upprätthållas måste ni som kund vara medvetna om vissa saker.

  • Ni får inte under några omständigheter stoppa ner händer i, eller beröra soptunnorna. Skall ni slänga något måste ni kasta ner det utan att vidröra någon del av soptunnan, eftersom det är där vi slänger servetter med blod på.
  • Ni får inte med era händer vidröra några plastpåsar som tatueraren har plastat in t.ex. stolen med, då det kan finnas blodrester på dessa.
  • Under tatuerandets gång får ni absolut inte klia på eller vidröra tatueringen. Skulle det klia där vi lagt vaselin så får det helt enkelt klia.
  • Skulle ni av misstag vidröra tatueringen måste du genast meddela detta till din tatuerare. Dina händer måste då tvättas med handdesinfektion.
  • Skulle man vidröra tatueringen så överförs små partiklar av blod till händerna. Detta i sin tur följer med när du tar på andra delar av studion som ska vara desinficerade så som t.ex. dörrhandtag, bänkar och stolar; och då kan därefter andra kunder föra vidare dessa. Detta kallas korskontaminering.
  • Vid pauser under arbetets gång måste ni vara försiktiga så att ni inte stöter emot något, vid toalettbesök tvätta händerna noggrant.

För eran och andras skull, var försiktig.

Lämna uppgifter till kund om de tatueringsfärger som använts

De nya svenska reglerna för tatueringsfärger innebär att tatueraren från och med den 1 februari 2013 har en skyldighet att skriftligen informera sina kunder om de tatueringsfärger som använts i deras tatuering.

 

Var i reglerna står det?

Enligt 7 § i förordning (2012:503) om tatueringsfärger ska den som yrkesmässigt injicerar tatueringsfärg i hud (= tatueraren) skriftligen informera den som injiceras (= tatuerad kund) om tatueringsfärgens innehåll och egenskaper. Vilka uppgifter som ska lämnas över till kunden förtydligas i 12 § i Läkemedelsverkets föreskrifter (2012:25) om tatueringsfärg. Där framgår att information om tatueringsfärgens produktnamn samt de uppgifter som anges på förpackningen enligt 10 § a, b, f och g i samma föreskrift ska överlämnas.

 

Vilka uppgifter skall lämnas till kund?

Från och med den 1 februari 2013 ska följande uppgifter lämnas skriftligen till den tatuerade kunden:

•Tatueringsfärgens produktnamn

•Namn eller firma och adress eller inregistrerat affärsställe för den som i Sverige tillverkar eller till Sverige för in tatueringsfärgen

•Namn och adress, inklusive land, till den ursprungliga tillverkaren, i de fall tatueringsfärgen förs in till Sverige (använd symbolen för tillverkning = fabrik

•Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av varorna (så kallat satsnummer eller batchnummer)

•En förteckning över färgens beståndsdelar i fallande ordning (dvs. det som ingår mest ska stå först och det som ingår minst ska stå sist)