Städrutiner

Kosmetisk Pigmentering av Victoria Grepo Akademin

FÖRBEREDELSER INFÖR ARBETE

 • Alla förberedelser inför arbetet utförs med väl tvättade händer, väl insmorda med handdesinfektions medel.
 • Arbetsytan ska vara desinfekterad och inplastad innan arbetsmaterial placeras på den.
 • El-transformatorns front skall täckas väl med engångs plastfilm.
 • Alla sprayflaskor eller motsvarande ska täckas med plastpåsar, med enbart öppning för spraymunstycket.
 • Den del av sladden till tatuerarmaskinen som vidrörs vid byte av maskinbyte eller vid urkoppling av maskinen vid avslutat arbete skall täckas med plastpåse.
 • Använd endast för ändamålet avsedda sterila färgkoppar.
 • Salva tas ur förpackning med engångs tungspatel.
 • Endast engångs plastmuggar får användas för att tvätta ut eller spädning av färg under arbetets gång.
 • Endast engångs rakhyvlar får användas vid förberedelse av hudens yta. Dessa ska innan användandet förvaras i slutet kärl.

 

UNDER ARBETETS GÅNG

 • Nål och nåltub är en gång steril material.
 • Nål och nåltub monteras på tatueringsmaskinen med engångshandskar på.
 • Huden tvättas av med en disinfektion medel. Under arbete med “Wosh”.
 • Under arbetets gång får tatueringsmaskinen med nål och tub under inga omständigheter placeras på annat underlag än den tidigare desinficerade arbetsytan.
 • När blod och färgrester måste tvättas bort under arbetets gång sker detta genom att använda engångsservetter eller engångs pappershandduk som är fuktad med “Wosh”.

 

EFTER AVSLUTAT ARBETE

 • Arbetsytan plockas av med ett par nya engångshandskar.
 • Ta av plastpåsarna från sprayflaskorna, utan att vidröra själva flaskan.
 • Ta av påsen från sladden utan att vidröra själva sladden.
 • Ta av plasten från el-transformatorn utan att vidröra själva transformatorn.
 • Placera alla påsar och all plast, plus tungspatlar, färgkoppar o.s.v. och kassera i för ändamålet avsedd behållare.
 • Alla eventuella skärande eller stickande föremål (t.ex. rakhyveln) placeras i för ändamålet avsedd riskavfallsbehållare.
 • Använda nålar kasseras i riskavfallsbehållaren.
 • Ett tips är att när man skall demontera ytan är att använda en handske så att du kan använda din rena hand att hålla i den rena produkten( flaskor , färgkoppshållare etc. ) och med din handske dra av den smutsiga påsen. Detta gör det lätt att hålla reda på vilken hand som är ren och vilken som är smutsig.
 • Ta av handskarna. Tvätta händerna.
 • Tvätta av hela arbetsytan med ytdesinfektion samt allt du av misstag råkat vidröra, använd även ytdesinfektion på maskinerna.

 

TÄNK PÅ

 • Att allt som går att sterilisera ska steriliseras.
 • Allt som kan desinficeras ska desinficeras.
 • Allt som kan vara engångsmaterial ska så vara och sen kastas.
 • Att alltid använda sunt förnuft när du arbetar sterilt.
 • Att gå igenom dina arbetsmetoder och tänk på vad du vidrör när du arbetar och i vilken ordning. Vidrör du något som varit i kontakt med huden?

De grundläggande reglerna under arbetets gång är:

 • Allt som vidrörs med handskar vilka kommit i kontakt med huden skall vara inplastat.
 • Allt som kommer i kontakt med huden ska vara sterilt, desinfekterat eller engångsmaterial.
 • Tappas något på golvet, låt det ligga och ta nytt.
 • Vidrör inget under knähöjd med handskar. (tex. Hurtslådor, sladdar, och absolut inte stolreglage o.s.v.)
 • Skall något vidröras som ej är inplastat, ta av handskarna.
 • Hamnar maskinen på golvet, byt handskar, demontera maskinen. Byt handskar igen, spreja ner maskinhuvudet med ytdesinfektion. Låt verka, byt handskar, torka torrt och montera steril nål och nåltub.
 • Behöver du fler färgkoppar, mer salva, färg eller liknande, byt handskar innan nytt tas fram.
 • Under inga omständigheter får munstycket till färgflaskan doppas i färgkoppen, eller vidröra ytan som kommit i kontakt med blod eller hud.
 • Under inga omständigheter får något som kan komma i kontakt med andra kunder, eller med dig vidröras med blodiga handskar.
 • Detta gäller lådhandtag, dörrhandtag, förpackningar, lock, lampor, strömbrytare, volymkontroller o.s.v.
 • Ej heller får sådant som varit i kontakt med huden eller blod och andra kroppsvätskor vidröras utan handskar, för din egen skull.
 • Tänk på att om du måste göra justeringar av maskininställningar under arbetets gång bör denna vara inplastad i engångsplast eller plastpåse, vidrör aldrig maskinens delar direkt med handskar som varit i kontakt med hud eller blod.
 • När tatueringen är färdig smörjs den in med för ändamålet avsedd salva och täcks med plast och tejpas med hudvänlig tejp.